Familieopstelling

Systemisch werk

De filosofie achter opstellingen is systemisch werk.

Het uitgangspunt is dat iedereen wordt beïnvloed door de systemen waar hij of zij deel van uitmaakt.

Je eigen familie is een systeem, maar ook een school, een team of de organisatie waarbinnen je werkt.

 Voor wie?
  • Merk je dat je steeds maar tegen dezelfde dingen aanloopt in relatie tot je familie, partner, kinderen en/of je werk?
  • Je ervaart dat een bepaalde emotie of gedrag zich maar blijft herhalen. Je begrijpt niet goed waarom.
  • Je ervaart veel verantwoordelijkheid en legt de lat erg hoog, zowel voor jezelf en/of anderen.
  • Je komt steeds in conflict met één van je kinderen en je wilt dit heel graag veranderen, maar weet niet hoe.
  • Je hebt steeds moeite met keuzes maken. Weet soms niet wat jij nu echt wilt. Je wil je krachtiger voelen.
  • Of geeft je lijf signalen af waar je steeds maar tegen aan blijft lopen?

 Vanuit systeemopstellingen krijg je inzicht in wat er zich in jouw onderbewuste afspeelt, wat gezien wil worden om vervolgens jou de ruimte te kunnen geven om andere keuzes te kunnen maken en bovenstaande gevoelens kan verminderen of wegnemen.

Je hebt het verlangen om dingen in je leven te veranderen?

Wat is een opstelling?

Een opstelling is een ruimtelijke weergave van een systeem, bijvoorbeeld van je familie of de organisatie waarin je werkt. Met behulp van systemisch werken, dat zowel in de ruimte als op tafel vorm kan krijgen, kan je inzicht op doen over wat er te voelen is en wat je aan te kijken hebt in verbinding met anderen. Je kunt dan zien en voelen welke plek je zelf in neemt en hoe stevig je op die plek staat. Je systeem van herkomst geeft ingangen om dit te onderzoeken. Opgedane inzichten geven je keuzevrijheid en informatie over bepaalde emoties of gedrag. Wat vervolgens weer informatie kan geven over een volgende beweging in het nu.
Onderaan deze pagina kun je het verschil tussen een groepsopstelling en een individuele opstelling lezen.

Wanneer een opstelling?

Een opstelling helpt vooral bij vragen of problemen die al langer spelen in je leven en waar je op de één of andere manier niet veel verder mee komt. Een opstelling dringt door naar de kern van je gedrag of het probleem. Het ervaren en het voelen van een opstelling geeft een krachtige impuls tot een fundamentele verandering in je denken, voelen en doen.

Effect

Je wordt je bewust van de thema’s die in een systeem spelen en het effect daarvan op jou.
Je kunt andere keuzes gaan maken.
Je krijgt inzicht in hoe jij je verhoudt tot de mensen of aspecten in je omgeving en welke beweging naar gezonde grenzen kan leiden.
Het innemen van je eigen plek geeft ruimte voor acceptatie, zingeving en groei.

Dit verbetert niet alleen de kwaliteit van je eigen leven, maar ook je relaties in het algemeen.

Je weet pas waar je naartoe gaat, als je weet waar je vandaan komt

 Individuele opstelling

Bij een individuele opstelling wordt gebruik gemaakt van vloerankers (die je in de ruimte neer legt) of er wordt een tafelopstelling gedaan. Bij een tafelopstelling kun je denken aan het gebruiken van poppetjes en/of andere materialen.

 Groepsopstelling

Bij een groepsopstelling  zijn er 1-2 vraagstellers en de rest zijn representanten.
Een representant is iemand die voor iemand in jouw systeem kan gaan staan. Diegene kan dan waarnemen, op de plek waar jij hem/haar neerzet in de ruimte, wat er gebeurt en waar te nemen valt op dat moment. Een groepsopstelling is als het ware een levende opstelling van jouw vraag.

 Ervaring van  een vraagsteller:

” Ik vond de opstelling inzichtgevend, verrijkend, maar bovenal magisch. Ik snap niet precies wat er gebeurde en kan er lastig woorden aan geven, maar het voelde precies goed. Het heeft mij ruimte gegeven om anders naar mijn systeem te kijken en dat geeft rust. Esra heeft het op een prettige manier begeleid. Ze is rustig, scherp en voelt perfect aan wat er nodig is. Ik vond het ook fijn dat er even aandacht was voor het kindje in mijn buik. Ik voelde me gezien en geraakt, eigenlijk gedurende de hele sessie!” -Iris-

Wat anderen zeggen:

 

(GRATIS) Meditatie
patronen doorbreken door je ouders aan te nemen

Je bent voor 50% je biologische vader en voor 50% je biologische moeder.

Je bent voor 50 % je biologische vader
en voor 50% je biologische moeder.

Als je hen afwijst, dan wijs je ook jezelf af.

Als je hen niet accepteert dan ga je een bepaalde strategie ontwikkelen.

Een strategie die jou zeker stevigheid en bescherming geeft.

Een strategie die alleen heel veel energie kost…

Ik zie bij al mijn klanten als ze echt kunnen zeggen:

 

Ik zie bij al mijn klanten als ze echt kunnen zeggen:

‘’Papa en mama, jullie mogen zijn wie jullie zijn met alles wat van jullie is en ik kijk aan wat van mij is.’’

Dat ze dan pas echt naar zichzelf kunnen kijken.

Dat ze op hun plek komen te staan.

Dat het leven weer door hun heen stroomt.

Dat het leven weer voor hun werkt.

Zonder dat het vraagt om een strategie toe te moeten passen.

Maar dat jij echt helemaal jezelf kan en mag zijn.