Familieopstellingen

 Systemisch werk
De filosofie achter opstellingen is systemisch werk.

Het uitgangspunt is dat iedereen wordt beïnvloed door de systemen waar hij of zij deel van uitmaakt.

Je eigen familie is een systeem, maar ook een school, een team of de organisatie waarbinnen je werkt.

Wat is een opstelling?

Een opstelling is een ruimtelijke weergave van een systeem, bijvoorbeeld van je familie of de organisatie waarin je werkt. Met behulp van systemisch werken, dat zowel in de ruimte als op tafel vorm kan krijgen, kan je inzicht op doen over wat er te voelen is en wat je aan te kijken hebt in verbinding met anderen.  Je kunt dan zien en voelen welke plek je zelf in neemt en hoe stevig je op die plek staat. Je systeem van herkomst geeft ingangen om dit te onderzoeken. Opgedane inzichten geven je keuzevrijheid en informatie over bepaalde emoties of gedrag. Wat vervolgens weer informatie kan geven over een volgende beweging in het nu.
Onderaan deze pagina kun je het verschil tussen een groepsopstelling en een individuele opstelling lezen.

Wanneer een opstelling?
Een opstelling helpt vooral bij vragen of problemen die al langer spelen in je leven en waar je op de één of andere manier niet veel verder mee komt. Een opstelling dringt door naar de kern van je gedrag of het probleem. Het ervaren en het voelen van een opstelling geeft een krachtige impuls tot een fundamentele verandering in je denken, voelen en doen.

Effect
Je wordt je bewust van de thema’s die in een systeem spelen en het effect daarvan op jou.
Je kunt andere keuzes gaan maken. 
Je krijgt inzicht in hoe jij je verhoudt tot de mensen of aspecten in je omgeving en welke beweging naar gezonde grenzen kan leiden.
Het innemen van je eigen plek geeft ruimte voor acceptatie, zingeving en groei.

Dit verbetert niet alleen de kwaliteit van je eigen leven, maar ook je relaties in het algemeen.

'Je weet pas waar je naartoe gaat, als je weet waar je vandaan komt'

      Individuele opstelling

Bij een individuele opstelling wordt gebruik gemaakt van vloerankers (die je in de ruimte neer legt) of er wordt een tafelopstelling gedaan. Bij een tafelopstelling kun je denken aan het gebruiken van poppetjes en/of andere materialen.

               Groepsopstelling
Bij een groepsopstelling  zijn er 1-2 vraagstellers en de rest zijn representanten.
Een representant is iemand die voor iemand in jouw systeem kan gaan staan. Diegene kan dan waarnemen, op de plek waar jij hem/haar neerzet in de ruimte, wat er gebeurt en waar te nemen valt op dat moment. Een groepsopstelling is als het ware een levende opstelling van jouw vraag.

 

Ervaring van  een vraagsteller:

'' Ik vond de opstelling inzichtgevend, verrijkend, maar bovenal magisch. Ik snap niet precies wat er gebeurde en kan er lastig woorden aan geven, maar het voelde precies goed. Het heeft mij ruimte gegeven om anders naar mijn systeem te kijken en dat geeft rust. Esra heeft het op een prettige manier begeleid. Ze is rustig, scherp en voelt perfect aan wat er nodig is. Ik vond het ook fijn dat er even aandacht was voor het kindje in mijn buik. Ik voelde me gezien en geraakt, eigenlijk gedurende de hele sessie!'' -Iris-