Kind & gezin

PMT

Psychomotorische therapie (PMT) is een ervaringsgerichte behandelvorm waarbij doen & oefenen centraal staan.
Het doel van PMT is om op deze manier bewust te worden van wat je lichaam jou voor signalen aangeeft. Om zo meer grip te krijgen op jouw gevoelens, gedachten en gedrag.

Door middel van de werkvormen en opdrachten word je je bewust van je eigen gedragspatronen en kun je nieuwe manieren gaan ontdekken en uitproberen.

Contextueel behandelen:

Psychomotorische therapie voor kinderen wordt bijna altijd ingezet in samenwerking met gezinshulpverlening. Om zo snel mogelijk het geheel te kunnen zien en te kunnen helpen daar waar nodig is.

Bij Praktijk de Hooislagen zijn kind, jeugd, gezin en volwassenen welkom voor PMT.

Deze film is gemaakt door Manon Gervink  van kinderpraktijkzwolle.nl

Met PMT kan je o.a. werken aan de volgende thema's:

 •   grenzen leren aangeven
 •  emoties voelen, leren benoemen en reguleren
 •  angst en spanningsklachten verminderen
 •  jezelf beter leren kennen en waarderen (zelfbeeld)
 • vergroten van je zelfvertrouwen / weerbaarheid
 • bevorderen van sociale vaardigheden

Gezins-PMT

Naast de individuele psychomotorische therapie (PMT) is er ook de mogelijkheid voor ouder-kind of gezins-PMT.

Waarvoor?
Wanneer het met je kind niet zo goed gaat, heeft dat invloed op jezelf en andersom. Een kind voelt zijn ouder/opvoeder feilloos aan.

Deze behandeling is er voor bedoeld dat ouder(s)/opvoeder(s) weer in hun kracht komen te staan om zo met vertrouwen weer vorm te kunnen geven aan de opvoeding.

Door Ouder-kind & Gezins-PMT heb je echt even de tijd en aandacht voor elkaar. Aandacht hebben voor elkaar vergroot het mentaliserend vermogen (de ander proberen te begrijpen).
Bij Praktijk de Hooislagen wordt het gedrag van het kind of jongere niet gezien als een probleem alleen van het kind of de jongere, maar bekeken als iets gezamenlijks vanuit het systeem/gezin.
De kracht van Ouder-kind & Gezins-PMT zit hem dan dus ook in (weer) de verbinding vinden binnen het systeem.  

Hoe?
Door middel van verschillende beweeg- en spelopdrachten gaat het gezin (gezins) patronen onderzoeken en alternatieven oefenen om zo tot positieve contactmomenten te komen.
De beweeg- en spelopdrachten worden uitgezocht om zo op een fijne en leuke manier te kunnen oefenen met nieuw gedrag.

Hoe vaak?
Gemiddeld wordt ouder-kind & gezins-PMT 1x in de 2 weken aangeboden en zal 4 tot 7 bijeenkomsten duren.

Behandelthema's
Binnen ouder-kind of Gezins-pmt kunnen gezinnen werken aan verschillende gezinsthema’s. Deze zullen na de intake en in het behandelproces gezamenlijk worden geformuleerd, passend bij het gezin, hun vraag en het proces. 

Diverse thema’s kunnen zijn:

 • zicht krijgen op de krachten en mogelijkheden van het gezin
 • weer meer onderling plezier en ontspanning ervaren
 • werken aan vastzittende, niet helpende gezinspatronen en gezinsrollen
 • de samenwerking tussen ouders of tussen andere subsystemen verstevigen
 • meer zicht krijgen op de eigen belevingswereld en die van de ander
 • werken aan het vertrouwen en de onderlinge (hechtings)relaties

Meer informatie en onderbouwing op www.gezinspmt.nl