Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie (PMT) is een ervaringsgerichte behandelvorm waarbij doen & oefenen centraal staan

Het doel van PMT is om op deze manier bewust te worden van wat je lichaam jou voor signalen aangeeft. 

Door middel van sport en spel, symbolische of lichaamsgeoriënteerde oefeningen leer je ontdekken hoe jouw manier van denken, voelen en handelen met elkaar samenwerkt.

In de verschillende bewegingssituaties gaat het vooral om het leren verkennen, herkennen en erkennen van je gedrag en je lichaamssignalen.
Naast je gedrag staan we binnen de oefeningen ook stil bij wat je denkt en voelt en hoe deze in relatie staan met je gedrag.

Het doel van de PMT is het verminderen, wegnemen of accepteren van de last die je ervaart bij je psychische en/of lichamelijke klachten. De oefeningen geven je de mogelijkheid om in een veilige omgeving te experimenteren (anders) met je probleem om te gaan. Je leert de signalen van je lichaam herkennen en kan dan gaan handelen op een manier die je klachten doen voorkomen of laten verminderen.

Bij Praktijk de Hooislagen zijn kind, jeugd, gezin en volwassenen welkom voor PMT.

Met PMT kan je o.a. werken aan de volgende thema's:

  •   grenzen leren aangeven
  •  emoties voelen, leren benoemen en reguleren
  •  angst en spanningsklachten verminderen
  •  jezelf beter leren kennen en waarderen (zelfbeeld)
  • vergroten van je zelfvertrouwen / weerbaarheid
  • bevorderen van sociale vaardigheden

Meer informatie over PMT kun je vinden op:

WWW.NVPMT.NL
of kijk op:
WWW.VAKTHERAPIEINBEELD.NL

'Wanneer je naar je lijf luistert wanneer het fluistert, 
hoef je het niet te horen schreeuwen'