Werkwijze

Je kunt zelf contact met mij opnemen, een verwijzing is niet nodig.
Ook kun je verwezen worden door een (huis)arts, psycholoog, maatschappelijk werker of andere hulpverlener.
Er volgt een kennismaking & intake waarin we dieper in gaan op jouw vraag en een begin maken met het formuleren van een hulpvraag of doel van de behandeling.

De therapie bestaat uit sessies van 45-60 minuten, waarin we door middel van bewegings- en lichaamsgerichte activiteiten aan de gezamenlijk gestelde doelen werken.
Regelmatig zullen we evalueren hoe het gaat en op basis daarvan beslissen waar nog behoefte aan is of dat we kunnen afronden.

Naast individuele therapie is er ook de mogelijkheid tot Gezins-PMT. Deze therapie wordt -wanneer nodig- samen met een gezinsbehandelaar of systeemtherapeut gegeven.

Als je de afspraak niet na kunt komen, kun je deze afzeggen of wijzigen tot uiterlijk 24 uur van te voren. Afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd worden voor 50% in rekening gebracht. Wanneer je zonder afmelding niet verschijnt op een afspraak wordt het volle tarief in rekening gebracht.

Vergoedingen

Zorgverzekeraar
Afhankelijk van de zorgverzekeraar en de wijze waarop je bent verzekerd, worden de sessies gedeeltelijk vergoed. Dit kun je nagaan op de zorgwijzer of je kunt het navragen bij je zorgverzekeraar.
Vergoeding vanuit de FVB
Je kunt zo nodig de volgende codes doorgeven:
AGB-code praktijk: 90063266 en AGB-code zorgverlener: 90103929 .

 

Tarieven

Product Prijs Duur
Psychomotorische therapie (PMT) 90,-* 60 minuten
Familieopstelling individueel 222,- 120 minuten
Opstellingen middag 120,- 3 uur, 2 vraagstellers + 4 representanten
Representant 33,- 3 uur, 2 vraagstellers + 4 representanten
1:1 KERN-traject** neem contact met me op 6 maanden

 

*Het PMT tarief bestaat, naast de therapietijd, uit voorbereidingstijd, rapportagetijd en indirecte tijd (planning, telefonisch contact, contact met derden). 
**KERN-traject is 6 maanden intensieve coaching en begeleiding om jouw plek helemaal te integreren in jouw leven! Meer info zie KERN-traject.